Bahçe Duvarina yıkım kararı verilir mi?

Bahçe Duvarina yıkım kararı verilir mi?

Bahçe Duvarı Nedir?

Bahçe duvarı, bahçeleri belirli bir düzene sokmak ve bahçelerin çevresini korumak için yapılan yapılar arasında yer alır. Bahçe duvarları, estetik bir görünüm sağlamakla birlikte, bahçe sınırlarını da belirler ve dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlike veya saldırıya karşı koruma sağlar.

Bahçe Duvarlarına Yıkım Kararı Verilebilir mi?

Bahçe duvarları, çoğu zaman özel mülkiyete ait yapılar olduğu için, belediyelerin müdahale etme yetkisi sınırlıdır. Ancak, bahçe duvarlarının çeşitli nedenlerden dolayı yıkılması gerektiği durumlarda, belediyeler tarafından yıkım kararı verilebilir.

Bahçe duvarlarının yıkılması gerektiği durumlar şunlar olabilir:

  1. İmar planına aykırı olması: Bahçe duvarları, ilgili imar planına uygun bir şekilde inşa edilmelidir. İmar planına uygun olmayan duvarlar, çevreye olumsuz etki yapabilir ve yıkım kararı alınabilir.

  2. Kamu yararı gerektirmesi: Bahçe duvarları, kamu yararı gerektiren projelerin yapılmasını engelliyorsa, yıkım kararı verilebilir. Örneğin, bir yol genişletme projesi yapılacaksa ve bahçe duvarı bu projeyi engelliyorsa, yıkım kararı alınabilir.

  3. Risk oluşturması: Bahçe duvarları, çevredeki yapı ve insanlara zarar verebilecek bir risk oluşturuyorsa, yıkım kararı alınabilir. Örneğin, eski ve çürümüş bir bahçe duvarı, sağlam olmayan bir yapıya sahipse ve çevresindeki insanlara tehlike oluşturuyorsa, yıkım kararı alınabilir.

Bahçe Duvarı Yıkım Kararı Nasıl Alınır?

Bahçe duvarının yıkım kararı alınması için öncelikle belediyeye başvurulması gerekir. Belediyeler, bahçe duvarının yıkımı için gerekli olan izinleri ve belgeleri talep ederler. Başvuru sürecinde, bahçe duvarının yıkılması gerektiği durumlar ve nedenler belirtilmelidir. Belediye, başvuruyu inceleyerek uygun bulursa, yıkım kararı alınır ve yıkım işlemi gerçekleştirilir.

Bahçe Duvarı Yıkım Kararına İtiraz Etmek Mümkün mü?

Bahçe duvarı yıkım kararına itiraz etmek mümkündür. İtiraz, belediyenin yıkım kararı almasından sonra belirli bir süre içinde yapılmalıdır. İtiraz süresi, yıkım kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün olarak belirlenmiştir.

İtirazın yapılması için, belediyenin yıkım kararına itiraz eden kişi ya da kurumun gerekçeleriyle birlikte bir dilekçe hazırlaması gerekir. Dilekçe, belediyeye verilmeli ve belediye tarafından incelemeye alınmalıdır. Belediye, itirazı değerlendirerek uygun bulursa, yıkım kararını iptal edebilir veya değiştirebilir.

Sonuç olarak, bahçe duvarlarının yıkım kararı alınması özellikle imar planına uygunluğu, kamu yararı gerektirmesi veya risk oluşturması gibi durumlar söz konusu olduğunda mümkündür. Ancak, yıkım kararı alınmadan önce belediyenin belirli izinler ve belgeler talep etmesi gerekmektedir. İtiraz hakkı da bulunmaktadır ve yıkım kararına itiraz eden kişi ya da kurum, gerekçeleriyle birlikte bir dilekçe hazırlayarak itirazda bulunabilir.

Scroll down